Week of Nov 11th
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
11 novembre 2019 12 novembre 2019 13 novembre 2019

Atelier éveil musical

Atelier éveil musical

Atelier l'heure des contes

Atelier l'heure des contes

Sophro-partage parents-ados

Sophro-partage parents-ados
14 novembre 2019

Matinée conviviale

Matinée conviviale

Atelier massage pour bébé

Atelier massage pour bébé

Atelier méditation pleine conscience

Atelier méditation pleine conscience
15 novembre 2019

Atelier yoga prénatal

Atelier yoga prénatal

Atelier yoga post-natal

Atelier yoga post-natal
16 novembre 2019 17 novembre 2019